ten

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin của SAIGON BAG

SAIGON BAG chủ yếu thu thập các thông tin cơ bản của khách hàng liên quan tới đơn đặt hàng bao gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ. 
Các thông tin cá nhân này được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn đặt hàng trên Website, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường, hỗ trợ các hoạt động Marketing, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website để thực hiện việc này. 

Chúng tôi cam kết

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đều được  thông qua ý kiến đồng ý từ phía khách hàng.

Thông tin khách hàng được chúng tôi sử dụng đúng mục đích của việc thu thập.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ, còn lại mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của SAIGON BAG.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin được khách hàng cũng cấp, không sử dụng các thông tin của khách hàng đến từ nguồn khác.

Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của khách hàng: Nhân viên công ty (những người thược hiện việc xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng và xử lý thắc mặc và vấn đề của Khách hàng), cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin khách hàng đến chúng tôi.

2. Cách thức bảo mật thông tin của SAIGON BAG

Việc bảo mật các thông tin Khách hang được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên SAIGON BAG, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu. 

3. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đủ và đúng các thông tin theo yêu cầu của SAIGON BAG. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin.

SAIGON BAG không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện SAIGON BAG là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của SAIGON BAG.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc khách hàng bị lộ thông tin khi khách hàng không tuân các yêu cầu trên. 

4. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và SAIGON BAG sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

Chính sách bảo mật

Địa chỉ: Celadon City, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM

Hotline: 0903 628 938   -  Zalo: 0903 628 938

Email: saigonbag79@gmail.com    

© Bản quyền thuộc -  Túi Xách Hàng Hiệu - Cửa Hàng Túi Xách - SAIGON BAG 

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn